persrero.tk

System korzeniowy u ziemniaka

2019-12-07 02:10

Organy wegetatywne rolin korze licie odyga Opracowaa: Aldona Kotlenga Systemy korzeniowe System korzeniowy intensywny, np. u traw gboko do 20 200 cm czna dugo do 23 km System korzeniowy ekstensywny roliny drzewiaste sklerofity np. tamaryszek System korzeniowy powierzchniowy Budowa zewntrzna korzenia Strefa wonikowa pobieranie wody i rnicowanie siJul 04, 2014 , , , , Japanese TankJAPAN Duration: 23: 40 system korzeniowy u ziemniaka

W peni wegetacji system korzeniowy ziemniaka nie siga gboko. Rwnie stolony i bulwy do dalszego rozwoju potrzebuj swobodnego dostpu powietrza. Dlatego ziemniak wymaga gleby niezbyt zwizej, pulchnej, przepuszczalnej, zapewniajcej dobre przewietrzanie.

Wynika to gwnie z dwch powodw: sprawnoci pobierania wody przez system korzeniowy i efektywnoci gospodarowania wod przez cz nadziemn. Ziemniak pobiera wod z mniejszej gbokoci ni wikszo rolin uprawnych, gdy gwna masa jego korzeni znajduje si w grnej (do 40 cm) warstwie gleby. Plon ziemniaka, w wiecie, w cigu ostatnich 50 l at znacznie wzrs w wyniku stosowania pestycydw, nawo zw, r egulatorw wzrostu oraz nawadniania [2224. system korzeniowy u ziemniaka System korzeniowy tak zbudowany nazywany jest osiowym, a jeli korze gwny jest grubszy od innych, nazywany jest palowym. Gdy korze gwny wczenie przestaje rosn lub zanika rozwija si pk korzeni bocznych, ewentualnie pk korzeni wyrastajcych wprost z odygi (korzenie przybyszowe).

18. Mama poprosia ci o zrobienie zakupw. Na licie znalazy si cztery warzywa: ziemniaki, kalafior, ogrek i marchew. Warzywo to sowo bardzo czsto uywane w mowie potocznej, oznaczajce rolin lub jej cz, ktra moe by pokarmem dla czowieka. system korzeniowy u ziemniaka Niedobory i nadmiar magnezu w krajowej diecie na przykadzie ziemniaka Barbara Sawicka W zwizku z ustabilizowaniem si w Polsce powierzchni uprawy ziemniaka na do wysokim poziomie zachodzi potrzeba poznania nie tylko dokadnego zapotrzebowania tego gatunku na skadniki pokarmowe, ale rwnie poznania objaww i przyczyn niedoboru i Jul 26, 2017  Ziemniak jest rolin gleb lekkich, cho preferuje te zasobne. W pierwszym etapie rolina buduje system korzeniowy i cz nadziemn na. Jakie skadniki s w tym czasie dla ziemniaka Rak ziemniaka. Jest to grzybiczna choroba kwarantannowa, sprowokowana przez drobnoustroje, z powodu ktrej zabrania si uszkadzania bulw z miejsc ich wzrostu. Mikroorganizmy powodujce choroby rozprzestrzeniaj si na roliny korzeniowe i system korzeniowy roliny. Rak przejawia si w wyrostkach o falistej strukturze, podobnej do kalafiora. Ta cz roliny wystpuje niemal u wszystkich rolin naczyniowych. Korzenie wytwarzaj mocno rozczonkowany system przenikajcy podoe jest to tak zwany system korzeniowy, ktry ustanawia dolny biegun osiowych organizmw rolinnych (grnym biegunem jest pd roliny).

Rating: 4.64 / Views: 417

A list of my favorite links


2019 © persrero.tk | Sitemap