persrero.tk

System edukacyjny w szwajcarii

2019-09-16 14:06

System szkolnictwa w republice alpejskiej jest zdecentralizowany jak ju wspomniaem, ksztacenie jest w pierwszej kolejnoci obowizkiem gmin i kantonw. System edukacyjny dzieli si na trzy stopnie: podstawowy, redni i wyszy. 9letni obowizek uczszczania do szkoy dotyczy szkoy podstawowej i pierwszego etapu szkoy redniejgimnazjalnej.Szwajcarski system edukacyjny. Dorota Sowa Krakw SZWAJCARSKI SYSTEM OWIATOWY W Szwajcarii nie ma jednolitego systemu owiaty jest ich 26, czyli tyle ile kantonw. Kantony podejmuj decyzj o nauczaniu jzykw w danych szkoach, system edukacyjny w szwajcarii

W Szwajcarii istniej szkoy prywatne i publiczne. Do szk prywatnych uczszczao w Szwajcarii 5 uczniw w 2006 r. Jest tu znacznie mniej szk prywatnych ni w krajach OECD. Szwajcaria jest jednym z nielicznych krajw, gdzie poziom nauczania szk prywatnych nie

Szwajcarski system edukacyjny: Kadego dnia w Szwajcarii 1, 5 miliona uczniw idzie do szk, co stanowi ponad 19 populacji kraju. W zalenoci od kantonu, szkoy nauczaj w jzyku niemieckim, Szkoy z matur zawodow 3 4 dni w tygodniu uczniowie odbywaj zajcia praktyczne warsztatowe, natomiast 1 2 dni odbywaj zajcia dydaktyczne w szkole 45 dziewczt zawody: handlowiec, sprzedawca, pracownik handlu detalicznego, kucharz, elektromonter Stopie redni I ma za system edukacyjny w szwajcarii Struktura organizacyjna edukacji obowizkowej. Szkoy i przedszkola w Szwajcarii. Myl, e dzisiejsza lektura moe by interesujca nie tylko w ramach ciekawostek o Szwajcarii, ale rwnie na tle nowo rozgorzaych dyskusji o planowanej w Polsce, ponownej reformie szkolnej. A moe tak [

Rating: 4.53 / Views: 439

A list of my favorite links


2019 © persrero.tk | Sitemap